Zorgaanbieder

Zorgaanbiedersportaal | CIBG

Zorgaanbiedersportaal. Hier kunt u zien welke publieke gegevens van een zorgaanbieder zijn geregistreerd in diverse zorgregisters. Als ingang kan iedereen hier het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) bevragen en inzicht krijgen in: De naam en adresgegevens van een zorgaanbieder, inclusief de vestigingen; De soorten zorg die verleend worden;

bing.com

Zorgaanbieder - Wikipedia

Zorgaanbieder is de term waarmee een grote diversiteit aan leveranciers van allerhande soorten zorg wordt bedoeld. Hierbij kan het gaan om directe medische zorg ( artsen , verpleging , medicatieverstrekking , wijkverpleging ) als zorginstellingen als verpleeghuizen , hospices maar ook allerlei vormen van thuiszorg , kraamzorg , huishoudelijke verzorging en persoonlijke …

bing.com

255 overige zorgaanbieders in Nederland - ZorgkaartNederland

255 overige zorgaanbieders in Nederland8.6. Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 255 overige zorgaanbieders in Nederland bekend. Het gemiddelde cijfer van alle overige zorgaanbieders in Nederland is een 8.6 op basis van 1102 waarderingen.

bing.com

Zorgaanbieder - 3 definities - Encyclo

Zorgaanbieder 1. (In ruime zin) elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een instelling in stand houdt of die zorg aanbiedt. 2. (In engere zin) natuurlijk(e) perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die (gezamenlijk) een instelling in stand houd(en) of vorm(en).

bing.com

Informatie voor zorgaanbieders | a.s.r.

Informatie voor u als zorgaanbieder. Op deze pagina vindt u informatie over declareren, contractering en ons inkoopbeleid per zorgsoort. Ook logt u hier in op zorgverlenersportaal: MijnZorgverlener. Log in op MijnZorgverlener. Wilt u documenten, bijvoorbeeld een aanvraag, naar ons opsturen? Dan kan dat hier . Onze zorgsoorten. Eerstelijnsverblijf.

bing.com

Nieuwe zorgaanbieders | Toetreding zorgaanbieders

Als de zorgaanbieder in het jaar 2021 beschikte over een WTZi-toelating, is de zorgaanbieder verplicht zich openbaar te verantwoorden over het verslagjaar 2021. Voor het verslagjaar 2022 zijn in beginsel alle zorgaanbieders verantwoordingsplichtig. Meer informatie over de jaarverantwoordingsplicht. Ik wil starten als zorgaanbieder.

bing.com

Wat moet ik als zorgaanbieder regelen om te voldoen aan de …

19-06-2022 · Sinds 2017 moet elke zorgaanbieder zich hebben aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Organisaties van patiënten en zorgaanbieders zijn druk doende om geschilleninstanties op te richten. De minister van Volksgezondheid, welzijn en Sport (VWS) moet de geschilleninstantie erkennen. De erkenningseisen staan in de Uitvoeringsregeling Wkkgz.

bing.com

Zorgaanbieder - CZ zorgkantoor

Monitoring contracteerruimte. We vinden het belangrijk om u als zorgaanbieder inzicht te geven in de ontwikkelingen rondom de jaarlijkse zorgkosten. Daarom publiceren we maandelijks de benutting van de regionale contracteerruimte. Bekijk de contracteerruimte.

bing.com

VGZ | Contact Zorgverleners | VGZ Zorgverzekering

Zorgverleners en VGZ. Een zorgverlener kan een hele belangrijke rol spelen in uw leven. U wilt beter worden. Of heeft hulp nodig. Wij vinden het belangrijk dat er voor u voldoende en goede zorg is. En dat u in de buurt terecht kunt als dat nodig is. Daarom maken we elk jaar samen met zorgverleners afspraken. Zo bent u verzekerd van passende zorg.

bing.com

Melden | Toetreding zorgaanbieders

Via deze pagina kunt u zich sinds 1 januari 2022 via eHerkenning (minimaal niveau 2+) melden bij het CIBG in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders. Uw melding wordt vervolgens doorgestuurd naar de inspectie (IGJ). Onderdeel van de Wtza is dat nieuwe (en in sommige gevallen bestaande) zorg- en jeugdhulpaanbieders zich moeten melden via een vragenlijst. …

bing.com

fysio-nederland.nl is te koop

zorgaanbieder