Zorgaanbieder

Zorgaanbieders - samen werken aan leefkracht

Onze website voor zorgaanbieders. Hier vindt u onze visie op zorg, informatie over declareren, ons inkoopbeleid en contractering van zorgverleners. Samen met zorgaanbieders werken we aan waardegerichte zorg.

menzis.nl

Zorgaanbieder zoeken - Zorgwijzer

24-08-2020 · Zorgaanbieder zoeken. Hulp bij het zoeken van een geschikte zorgaanbieder, zoals een (huis)arts, ziekenhuis of paramedicus. Huisarts. De huisarts is en blijft het eerste aanspreekpunt bij allerlei klachten van lichamelijke, psychische of psychosociale aard.

zorgwijzer.nl

Dé website voor zorgaanbieders - CZ

CZ zorgaanbieder, de website voor zorgverleners. Hier vindt u informatie over declareren, het inkoopbeleid en contractering.

cz.nl

Zorgaanbieder - 4 definities - Encyclo

Zorgaanbieder 1. (In ruime zin) elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een instelling in stand houdt of die zorg aanbiedt. 2. (In engere zin) natuurlijk(e) perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die (gezamenlijk) een instelling in stand houd(en) of vorm(en).

encyclo.nl

Zorgaanbieder - Wikipedia

Zorgaanbieder is de term waarmee een grote diversiteit aan leveranciers van allerhande soorten zorg wordt bedoeld. Hierbij kan het gaan om directe medische zorg (artsen, verpleging, medicatieverstrekking, wijkverpleging) als zorginstellingen als verpleeghuizen, hospices maar ook allerlei vormen van thuiszorg, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging.

nl.wikipedia.org

Zorgaanbieder - Zorgkantoor

Verleent u zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u onder meer voor (beleids)informatie en documenten terecht op deze site.

cz-zorgkantoor.nl

Vind uw zorgaanbieder | Rotterdam.nl

Vind hier de zorgaanbieder in uw gebied voor uw situatie. In een aantal situaties kunt u een voorkeur aangeven voor een zorgaanbieder. De gemeente beslist uiteindelijk welke zorgaanbieder u ondersteuning gaat leveren. Per situatie is dit aangegeven.

rotterdam.nl

De Amersfoortse voor zorgaanbieders - De Amersfoortse

De zorg voor De Amersfoortse wordt ingekocht door a.s.r. Naast De Amersfoortse koopt a.s.r. ook voor haar label Ditzo zorg in. Met beide labels vertegenwoordigen we ongeveer 360.000 verzekerden.

amersfoortse.nl

Voor Zorgaanbieders - De Friesland - Zorgverzekeraar

Wat gaat er voor uw zorgsoort veranderen? Lees hier de uitgangspunten voor het inkoopbeleid van De Friesland Zorgverzekeraar, maar ook hoe u declareert.

defriesland.nl

Inloggen portalen | Infomedics

Bent u zorgaanbieder en wilt u inloggen in uw klantportaal? Of inloggen als zorgconsument? Maak een keuze en u wordt direct doorgestuurd naar uw portaal. …

infomedics.nl

fysio-nederland.nl is te koop

zorgaanbieder