Zorgaanbieder

Zorgaanbieder - Wikipedia

Zorgaanbieder is de term waarmee een grote diversiteit aan leveranciers van allerhande soorten zorg wordt bedoeld. Hierbij kan het gaan om directe medische zorg (artsen, verpleging, medicatieverstrekking, wijkverpleging) als zorginstellingen als verpleeghuizen, hospices maar ook allerlei vormen van thuiszorg, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging.

nl.wikipedia.org

Zorgaanbieder

zorgaanbieder! Wij helpen u bij het vinden van de juiste zorgaanbieder! Op deze website kunt u gegevens van zorgaanbieders vinden. In het openbare deel is via de menuknop 'Zoek' de sociale kaart opgenomen, waar u snel en gemakkelijk de juiste zorgaanbieder kunt vinden die past bij uw klacht.

zoekuwzorgaanbieder.nl

Zorgaanbieder | KNMG

Zorgaanbieder. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg aanbiedt aan een cliënt (artikel 1 lid 1 sub f Wzd). Een zorgaanbieder in de zin van de Wzd kan zowel een instelling als een solistisch werkende zorgverlener.

knmg.nl

Voor Zorgaanbieders - Zilveren Kruis

Bent u zorgaanbieder? Hier vindt u informatie over het afsluiten van een overeenkomst, machtingen en declareren bij Zilveren Kruis.

zilverenkruis.nl

Wat moet ik als zorgaanbieder regelen om te voldoen aan de ...

12-05-2021 · Elke zorgaanbieder moet sinds 2017 een schriftelijke overeenkomst hebben met alle zorgverleners die voor hem werken. Hierin staan eisen waaraan de zorgverlener moet voldoen. Zo kunt u instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst is de arbeidsovereenkomst voldoende.

rijksoverheid.nl

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) | LHV

28-04-2021 · De zorgaanbieder nieuwe zorgsoorten gaat leveren, denk aan een bestaande zorgaanbieder die naast begeleiding en verzorging (Wmo) ook verpleging (Zvw) gaat leveren (én de zorg wordt verleend door meer dan 10 zorgverleners). In dat geval is ook de bestaande zorgaanbieder verplicht een nieuwe Wtza-vergunning aan te vragen.

lhv.nl

Contact zorgaanbieders - CZ

Zorgaanbieder. Contact . Contact voor zorgaanbieders Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we telefoonnummers per zorggebied. Of stuur uw vraag via e-mail. Stel uw vraag via e-mail. Contactgegevens per zorggebied. Alternatieve zorg; Farmacie; Geboortezorg; Geriatrische ...

cz.nl

Voor zorgaanbieders van wijkverpleging | a.s.r.

De zorgaanbieder stuurt de nota naar de verzekerde, waarna de verzekerde de nota bij ons declareert. Wij controleren onder andere of het bedrag op de nota overeenkomt met de maximale vergoeding die wij betalen voor niet-gecontracteerde wijkverpleging en maken dit bedrag vervolgens over op het rekeningnummer van de verzekerde.

asr.nl

Zvw-algemeen: Hoe werkt de Zorgverzekeringswet ...

De zorgaanbieder heeft geen overeenkomst met de zorgverzekeraar, maar in de zorgpolis kunnen wel voorwaarden zijn opgenomen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen. De verzekerde moet meestal eerst zelf de rekening van de zorgaanbieder betalen.

zorginstituutnederland.nl

Inloggen portalen | Infomedics

Bent u zorgaanbieder en wilt u inloggen in uw klantportaal? Of inloggen als zorgconsument? Maak een keuze en u wordt direct doorgestuurd naar uw portaal. Lees verder om te zien wat u in de portalen kunt regelen of inzien. Inloggen zorgconsumenten Inloggen zorgaanbieders

infomedics.nl

fysio-nederland.nl is te koop

zorgaanbieder