Zorgaanbieder

Zorgaanbieder - Wikipedia

Zorgaanbieder is de term waarmee een grote diversiteit aan leveranciers van allerhande soorten zorg wordt bedoeld. Hierbij kan het gaan om directe medische zorg (artsen, verpleging, medicatieverstrekking, wijkverpleging) als zorginstellingen als verpleeghuizen, hospices maar ook allerlei vormen van thuiszorg, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging.

nl.wikipedia.org

Zorgaanbieder | KNMG

Zorgaanbieder. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg aanbiedt aan een cliënt (artikel 1 lid 1 sub f Wzd). Een zorgaanbieder in de zin van de Wzd kan zowel een instelling als een solistisch werkende zorgverlener.

knmg.nl

Wat moet ik als zorgaanbieder regelen om te voldoen aan de ...

15-01-2021 · Elke zorgaanbieder moet sinds 2017 een schriftelijke overeenkomst hebben met alle zorgverleners die voor hem werken. Hierin staan eisen waaraan de zorgverlener moet voldoen. Zo kunt u instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst is de arbeidsovereenkomst voldoende.

rijksoverheid.nl

Zorgaanbieder

zorgaanbieder! Wij helpen u bij het vinden van de juiste zorgaanbieder! Op deze website kunt u gegevens van zorgaanbieders vinden. In het openbare deel is via de menuknop 'Zoek' de sociale kaart opgenomen, waar u snel en gemakkelijk de juiste zorgaanbieder kunt vinden die past bij uw klacht.

zoekuwzorgaanbieder.nl

nl.zorg.Zorgaanbieder

Een zorgaanbieder is een organisatie die medische-, paramedische- en/of verpleegkundige zorg aanbiedt, en ook daadwerkelijk verleent, aan cliënten/patiënten. Voorbeelden zijn: ziekenhuis, Final Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.Zorgaanbieder rootconcept Blz. 5

nictiz.nl

Zorgaanbieder - Heel Natuurlijk

Zorgaanbieder. Van de zorgaanbieder verwachten we alles wat nodig is om de opvoeding van het kind zo optimaal mogelijk te kunnen maken. achtergrondinformatie; wie betrokken zijn bij het kind; voorgeschiedenis; hoe de procedure verloopt t.a.v. kennismaking en uiteindelijke plaatsing

gezinshuisheelnatuurlijk.nl

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg van Menzis

De zorgaanbieder mag geen hoger tarief rekenen dan het wettelijke tarief. Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? Dan kijken we naar de gebruikelijke tarieven in de plaats of regio waar de zorgaanbieder gevestigd is. Rekent uw zorgaanbieder een gebruikelijk tarief?

menzis.nl

Kan een zorgaanbieder vaccinatie verplicht stellen?

Een zorgaanbieder doet er dus goed aan niet te vertrouwen op uitdrukkelijke toestemming als grondslag voor het registreren van vaccinatiebewijzen. Bovendien, zelfs als er een grondslag en wettelijke uitzondering gevonden kan worden voor het verwerken van vaccinatiebewijzen, dan geldt uiteraard dat die verwerking aan de overige eisen van de AVG moet voldoen.

vandoorne.com

De Amersfoortse voor zorgaanbieders - De Amersfoortse

De zorg voor De Amersfoortse wordt ingekocht door a.s.r. Naast De Amersfoortse koopt a.s.r. ook voor haar label Ditzo zorg in. Met beide labels vertegenwoordigen we ongeveer 360.000 verzekerden.

amersfoortse.nl

Inloggen portalen | Infomedics

Bent u zorgaanbieder en wilt u inloggen in uw klantportaal? Of inloggen als zorgconsument? Maak een keuze en u wordt direct doorgestuurd naar uw portaal. …

infomedics.nl

fysio-nederland.nl is te koop

zorgaanbieder